Polisi Pemulangan Dan Bayaran Balik Malaysia

Polisi Pulangan Dan Bayaran Balik

  1. Barangan yang hendak dipulangkan mestilah dilampirkan bersama dengan resit yang asal.
  2. Barangan yang hendak dipulangkan mestilah berada dalam keadaan yang baik, pembungkusan atau label mestilah sama seperti keadaan asal.
  3. Bagi sebarang pulangan dan bayaran balik, pelanggan dinasihati supaya menghubungi penjual atau pergi ke pejabat yang terdekat untuk perbincangan.
  4. Sebarang bayaran balik akan dibuat secara pemindahan wang atau cek dalam tempoh 14 hari berkerja.

Cara Penghantaran

  1. Barangan yang dihantar melalui pos dari gudang negara pelanggan kepada pelanggan akan mengambil masa dari 1 hingga 5 hari bekerja dalam keadaan biasa.
  2. Barangan yang dihantar melalui pos dari gudang negara luar kepada pelanggan akan mengambil masa dari 3 hingga 10 hari bekerja dalam keadaan biasa.
  3. Alternatif, pelanggan boleh mengambil barangan daripada pejabat penjual sekiranya terdapat stok di pejabat penjual tersebut.